Ktimatoemporiki Crete :: Poland
STRONA GŁÓWNA Mapa strony Wiadomości Wyszukaj Kontakt z nami Testimonials
FAQ
Untitled Document

(FAQ) Najczęściej zadawane pytania

Czy potrzebny mi jest radca prawny/adwokat?


Tak.Obecność radcy jest wymagana przez kupującego i sprzedającego† w celu sprawdzenia tytułu prawnego do nieruchomości w ciągu ostatnich 20 lat i jej stanu faktycznego;potwierdzają oni,że nieruchomość jest wolna od wszelkich wpisów hipotecznych,roszczeń,wywłaszczeń i obciążeń.Ponadto,radcy gwarantują,że wszelkie podatki i opłaty obciążające sprzedającego zostały uiszczone.


Czy potrzebny mi jest notariusz?

tak.Notariusz jest jest urzędnikiem zaufania publicznego,który przeprowadza i zaświadcza wszelkie transakcje dotyczące nieruchomości,łącznie z przygotowaniem i sprawdzeniem dokumentów(umowy),aby zagwarantować legalność przeniesienia własności.


Czy potrzebny mi jest geodeta?


Tak.Geodeta gwarantuje poprawność dokumentów sporządzonych i wydanych w związku z† pozwoleniem na budowę nieruchomości(jeśli chodzi o grunty)


Czy potrzebne mi jest biuro rachunkowe/podatkowe?


Wskazany jest wcześniejszy kontakt† z takim biurem z uwagi na sprawy podatkowe ,ich zrozumienie oraz to,że konieczne jest posiadanie AFM(grecki NIP).


Czy potrzebuję konta w greckim banku?


Tak.Wszelkie konieczne płatności będą dokonywane z tego konta;także,posiadanie takiego konta dowodzi ,że środki na zakup nieruchomości zostały przetransferowane do Grecji z innego banku w innym kraju i nie podlegają opodatkowaniu w Grecji.
Otwarcie konta w banku w Grecji zajmuje kilka minut i nie wymaga minimum wpłaty początkowej.Potrzebny jest jedynie twój paszport lub dowód osobisty(nowy polski) a także AFM (odpowiednik polskiego NIP).


Czy potrzebny mi jest numer rejestracji podatkowej AFM (odpowiednik polskiego NIP)?


Tak.Numer taki† (AFM) jest wymagany dla wszystkich kupujących,łącznie z cudzoziemcami† i rezydującymi poza Grecją.Wydaje się go na miejscu w oddziałach urzędów skarbowych w Grecji,bezpłatnie.Żeby go uzyskać należy przedstawić paszport(nowy polski dowód osobisty) a czasami kopię metryki urodzenia.Jeśli ustanowiłeś pełnomocnika(np.radcę prawnego na miejscu),wystąpi on/ona o AFM na twoją rzecz.


Czy potrzebuję pozwolenia na pobyt by kupić nieruchomość w Grecji?


Dla obywateli Unii Europejskiej
Raczej nie,jednak w przypadku zakupu i rejestracji samochodu w Grecji,jest to wymagane.
Dla obywateli spoza Unii Europejskiej
Tak,jeśli kupowana nieruchomość leży na terenach przygranicznych (należą do nich Rodos,Kreta oraz archipelag wschodniej części Morza Egejskiego). W takim przypadku należy wystąpić o zezwolenie do Ministerstwa Obrony w Atenach.Tutaj znajdziesz listę dokumentów wymaganych przy zakupie na terenach przygranicznych.
Inny i bardzie efektywny sposób zakupu nieruchomości na tych terenach to zakup poprzez firmę typu off-shore, z siedzibą w Unii Europejskiej, na twoje nazwisko.Koszt założenia takiej firmy i jej utrzymania to ok. 2,000 Euro założenie i 1,500-2,000 Euro koszt utrzymania/ rocznie.Jest to dość często stosowany sposób.W innych regionach Grecji pozwolenie na pobyt nie jest wymagane.


Czy konieczna jest wpłata zadatku?


Dla dokonania rezerwacji nieruchomości,wykazania zainteresowania nią i wycofania jej z dalszej sprzedaży konieczny jest zadatek w wysokości† 10% ceny nieruchomości.W przypadku budowy domu oraz projektu w trakcie realizacji obowiązują wpłaty okresowe.


Czy moja obecność podczas podpisywania umowy kupna/sprzedaży jest konieczna?


Nie,jeśli bywasz tutaj okazjonalnie.Przygotujesz Pełnomocnictwo,na mocy którego zostanie† podpisana umowa .W zależności od sytuacji sprzedającego oraz lokalizacji działki,czas od podjęcia decyzji o zakupie do podpisania umowy może wynosić od kilku dni do miesiąca.Podczas twojej nieobecności na Krecie,twój Pełnomocnik może podpisać umowę w† twoim imieniu.


Jako właściciel nieruchomości w Grecji,czy jestem zobowiązany wypełniać deklaracje podatkowe ?


Tak.Każdy właściciel nieruchomości w Grecji,nawet jeśli nie mieszka w Grecji i nigdy nie wykazywał dochodów w Grecji ma obowiązek wypełniania formularza E9 i złożenia go w urzędzie skarbowym.Formularza nie musisz wypełniać sam.Jest on składany wraz z podstawowym formularzem podatkowym E1 .Kto nie wykazuje dochodu w Grecji ,wpisuje† "0" dochodu w formularzu E1;jednak i ten formularz musisz złożyć.


Czy jestem zobowiązany do corocznego podatku od nieruchomości?


Jeśli wartość twojej nieruchomości nie przekracza kwoty† 243.600 Euro,jesteś z niego zwolniony.W przeciwnym wypadku podlegasz podatkowi od nieruchomości.


Czy podlegam podatkowi z tytułu sprzedaży mojej nieruchomości?


Nowe prawodawstwo w odniesieniu do nieruchomości kupowanych po 1 stycznia 2006 nakłada podatek od ceny sprzedaży nieruchomości,jednak zależny on jest od czasokresu posiadania .


Czy dla wynajmu nieruchomości(dom,willa,mieszkanie) konieczne jest zezwolenie ?


Tak.Dla wielu kupujących domy na Krecie,nie mieszkających w nich, fakt ten jest istotny.W tym celu potrzebujesz† zezwolenie Krajowej Greckiej Organizacji Turystycznej,zwanej EOT .


Czy mogę kupić nieruchomość na Krecie?


Tak,pod warunkiem ,że jesteś obywatelem Unii Europejskiej.W niektórych okolicznościach również obywatele spoza Unii mogą nabywać nieruchomości.Więcej informacji otrzymasz w ambasadzie greckiej w twoim kraju.


Czy mogę dokonać zakupu nieruchomości w czyimś imieniu?


Tak.Możesz kupić wraz ze współmałżonkiem i innymi współkupującymi ,w imieniu dzieci lub† legalnych spadkobieców lub w imieniu spółki.


Czy możliwy jest kredyt hipoteczny w Grecji?Jakie są wymagania w tej mierze?


Tak,jest możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego w Grecji.Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny potrzebujesz przedstawić wypełniony formularz wniosku,kopię paszportu oraz dochody za ostatnie 2-3 lata (druk P-60 , kopie przelewów na podatek lub deklaracje roczne podatkowe,jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą).Prosimy zwrócić uwagę na fakt,że† przed wypłatą pierwszej transzy kredytu wszelkie koszty związane z jego udzieleniem muszą być uiszczone .


Czy mogę dokonywać remontu lub budować samodzielnie?


Tak,to możliwe,jeśli lubisz majsterkować.Jednakże w przypadku większych budów,przebudów,wymagających zezwolenia będzie potrzebna fachowa firma lub inspektor nadzoru.Jest określona ilość roboczo-dni objętych obowiązkowym ubezpieczeniem(IKA) i za nie trzeba zapłacić,nawet jeśli wykonujesz tę pracę samodzielnie.Rzemieślnicy natomiast przeważnie mówią po grecku,więc będziesz musiał polegać np.na kimś kto Ci będzie służył za tłumacza .Jednak trzeba przyznać,że na samej Krecie znajomość angielskiego staje się powszechna,więc masz czas na naukę greckiego.


Czy mogę pracować lub prowadzić biznes?


Obywatele każdego z krajów Unii mają prawo żyć i mieszkać w Grecji.Będziesz potrzebował pozwolenia na pobyt,ktore służy także jako pozwolenie na pracę.Jest to aktualnie bardzo proste i nie kosztuje wiele.Otrzymasz je z najbliższej siedziby policji.Doradca podatkowy/biuro rachunkowe lub radca prawny pomoże Ci w rozpoczęciu biznesu na Krecie/Grecji.


Czy mogę sprowadzić moje auto do Grecji?


Tak i nie.Jeśli to ma być twój "pierwszy" dom(podstawowy-miejsce zameldowania),możesz sprowadzić swoje auto bez podatku i zarejestrować na tablicach greckich.Obowiązuje opłata rejestracyjna.Musisz załatwić sobie wymagane dokumenty w Ambasadzie Grecji w twoim kraju,zanim sprowadzisz auto do Grecji.Dopuszcza się rozpoczęcie tej procedury już z terenu Grecji.Jeśli twój dom jest twoim drugim/letnim domem możesz sprowadzić auto na okres do 6 miesięcy każdego roku.Potem na kolejne 6 miesięcy auto musi opuścić teren Grecji lub zostać zaparkowane na składzie/parkingu celnym w Grecji.


Co to takiego podatek "od ceny obiektywnej"nieruchomości?


Podatek od "ceny obiektywnej"nieruchomości†jest nakładany według wartości nieruchomości oszacowanej przez greckie urzędy skarbowe.Generalnie ta "wartość obiektywna",czy też "rzeczywista"† jest znacznie niższa niż rynkowa cena zakupu nieruchomości.


Co wówczas,gdy w trakcie sprawdzania sytuacji prawnej nieruchomości pojawiają się problemy?


Jeśli w trakcie sprawdzania sytuacji prawnej nieruchomości pojawiają się problemy(np.okazuje się,że są obciążenia na nieruchomości lub hipoteka nie jest czysta) wpłacony zadatek jest Ci zwracany w 100%.Dlatego zadatek wpłaca się na konto radcy prawnego a nie sprzedającego!!


A co, jeśli zmienię zdanie?


Jeśli podpisałeś umowę i wpłaciłeś zadatek tytułem zakupu nieruchomości,wyraziłeś formalnie zamiar zakupu.Powinieneś być absolutnie pewien,że jest to nieruchomość,której chcesz,gdyż w przeciwnym przypadku zadatek przepada.


A co,jeśli sprzedający zmieni zdanie?


Jeśli podpisałeś umowę przedwstępną i wpłaciłeś zadatek,otrzymasz zwrot zadatku w podwójnej wysokości.


Jaki rodzaj ubezpieczenia nieruchomości jest zalecany?


Należałoby ubezpieczyć nieruchomość przynajmniej od ryzyka: pożaru,trzęsienia ziemi, zalania,stłuczenia okien,sztormu(tzw.deszczów napadowych),kradzieży i odpowiedzialności wobec osób trzecich.


Gdzie kupować w Grecji?


W kraju,w którym jest ponad† 2500 wysp nie jest to łatwy wybór.Kilka podpowiedzi:- nieruchomości położone w linii brzegowej,wokół ośrodków wypoczynkowych będą droższe. Spróbuj trochę wgłąb wyspy,gdzie za swoje pieniądze dostaniesz więcej a jednocześnie możesz skorzystać z dobrodziejstw sąsiedztwa miasteczek turystycznych.Na kontynencie,szczególnie wokół Aten, może być znacznie drożej.


Jak dokonać transferu środków na zakup nieruchomości?


Otwórz rachunek w lokalnym banku greckim.Nie zabierze Ci to więcej niż 15 minut.My polecamy bank z ogromnym doświadczeniem w obsłudze cudzoziemców. Potrzebny Ci jest paszport/dowód osobisty(nowy polski).Nie wymaga się natychmiastowej wpłaty środków.


Jak długo czasu zajmie mi zakup wybranej przez mnie nieruchomości?


Jeśli masz wszystkie dokumenty ,możliwe jest ,że wystarczą Ci nawet 3 tygodnie.Jednak z naszego doświadczenia wynika,że może to zabrać od 6 tygodni do 3 miesięcy.Oczywiście bywa i dłużej,ale warto być wytrwałym ,jeśli sobie upatrzyłeś swoją wymarzoną nieruchomość.


Ile środków dodatkowo ponad cenę nieruchomości powinienem posiadać dokonując zakupu?


Całość kosztów towarzyszących zakupowi (koszty prawne,opłaty,prowizje)sięgają ok. 13% ceny zakupu.Dotyczy to wszystkich kosztów towarzyszących transakcji;opłaty radcowskie,notarialne,sądowe,wpisy do rejestru ksiąg wieczystych,podatki,prowizja.Zdarzają się sytuacje,gdzie te koszty są niższe lub rzadziej wyższe.


Co potrzeba ,by przekazać środki na zakup?


Bezpieczniej jest posiadać kopię przelewu z twojego banku z opisem :"na zakup nieruchomości".Kwoty przelewane w innych walutach niż w Euro są zamieniane na Euro przez bank grecki.Ponieważ stan prawny jest dynamiczny ,przed dokonaniem zakupu zaleca się sprawdzenie obowiązujących przepisów.


Jaka jest różnica pomiędzy zakupem w granicach miasta/wioski lub poza granicami miasta/wioski lub na ich przedmieściach/obrzeżu?


Budowa w granicach miasta/wioski oznacza,że masz do dyspozycji często mniejszą działkę ale łatwe przyłącza ,np. do prądu czy telefonu.Gęstość zabudowy jest jednak większa.
Budowa poza granicami miasta/wsi oznacza,że potrzebujesz minimum† 4.000m≤ działki, (są cztery wyjątki od zasady).
Doprowadzenie mediów spoczywa na Tobie(również koszty) i może być kłopotliwe .Bądź więc pewny na co się decydujesz.W typowej greckiej mentalności jednakowoż jest zawsze wiele możliwych opcji.

Do góry

Username
Password
Nie jesteś członkiem? Zarejestruj się tutajSTRONA GŁÓWNA :: Polityka prywatności :: Mapa strony :: Wiadomości :: Wyszukaj :: Kontakt z nami

Where your dreams become investments! Real estate Ktimatoemporiki
©2005 Ktimatoemporiki. All rights reserved."It is pointed out that according to Law 2121/1993 and the International Conventions on the protection of copyright that Greece has ratified the republication and generally the reproduction of the content of the present web page in all or in part is prohibited without the previous written authorisation of Ktimatoemporiki Crete".
This site was designed and developed by net-tomorrow design studio