Ktimatoemporiki Crete :: Poland
STRONA GŁÓWNA Mapa strony Wiadomości Wyszukaj Kontakt z nami Testimonials
Opodatkowanie w Grecji
Opodatkowanie w Grecji†
Opodatkowanie nieruchomości

Opodatkowanie najmu

Tematy powiązane


Opodatkowanie nieruchomości

Nieruchomość w Grecji podlega różnego rodzaju podatkom.Kluczową kwestią odnoszącą się do opodatkowania nieruchomości w Grecji jest pojęcie “ceny objektywnej”,którą stanowi wartość określana zgodnie z formułą nadawaną przez władze podatkowe i regularnie aktualizowana. Wartość taka nie ma wiele wspólnego z wartością księgową lub rynkową i różni się między sobą w zależności od regionu.Osoby fizyczne lub prawne,greckie(Grecy)lub nie ,nabywające nieruchomość w Grecji lub osiągające dochód z takiej nieruchomości,która znajduje się w Grecji,muszą posiadać numer rejestracji podatkowej,zwany† AFM (Ń÷Ő)(odpowiednik polskiego NIP) .Reforma greckiego systemu podatkowego w odniesieniu do nieruchomości zostala przeprowadzona w† 2005 roku.Jedną z kluczowych kwestii tej reformy jest wprowadzenie podatku VAT od oddawanych budynków ,na które zostały wydane pozwolenia na budowę po 1 stycznia 2006.

do góry


AFM (Ń÷Ő)

AFM (Ń÷Ő)jest to grecki numer rejestracji podatkowej ,niezbędny przy zakupie lub najmie nieruchomości,otwarciu konta bankowego,zakupie samochodu i przy wielu innych okazjach.Aby uzyskać AFM potrzeba zwyczajowo jedynie kopię paszportu(w niektórych biurach urzędu skarbowego mogą też Cię poprosić o kopię twojej metryki urodzenia)oraz należy udać się do najbiższego AFM.Można tego równiż dokonać poprzez osobę mającą zwykłe pełnomocnictwo od Ciebie,np.twoi krewni,radca prawny,księgowy.

do góry


Podatek od przeniesienia prawa własności nieruchomości

Podatek od przeniesienia własności† nieruchomości o wartości do 15.000 Euro wynosi 7% oraz 9% od wartości poniżej 15.000 Euro "ceny obiektywnej".Stawki te wzrastają o† 2% gdy nieruchomość znajduje się na obszarach strzeżonych przez straż pożarną..

Podatek,o którym mowa ulega zmniejszeniu do ¼ jego wartości w następujących przypadkach

 • współwłasność† nieruchomości

 • Zniesienie współwłasności oraz dla spółek z o.o.
Podatek,o którym mowa ulega zmniejszeniu do 1/2 jego wartości w następujących przypadkach

 • Narzucona zmiana przeznaczenia sąsiednich nieruchomości

 • Fuzja spółek lub przejęcie jednej przez drugą

 • Przejęcie nieruchomości na cele publiczne

 • Zamiana nieruchomości na podobną o podobnej wartości
Zwolnione z podatku są zakupy nieruchomości kupowane przez Greków i pozostałych obywateli Unii mieszkających w Grecji na stałe lub Greków mieszkających lub pracujących za granicą przez ostatnie 6 lat a pozostających zameldowanymi w rejestrach gminnych.

 • Zwolnienie z podatku obowiązuje również dla osoby stanu wolnego – do kwoty 75.000 Euro w przypadku domu oraz do kwoty 35.000 Euro w przypadku działki

 • Zwolnienie z podatku dotyczy osób pozostających w związkach małżeńskich,rozwiedzionych czy też owdowiałych oraz stanu wolnego ,którym przyznano opiekę rodzicielską – do kwoty 115.000 Euro – dom oraz do kwoty† 64.000 Euro - działka.
  • Za dwoje pierwszych dzieci - dodatkowo 23.000 Euro na każde oraz† - 10.000 Euro na każde w przypadku zakupu działki
  • na każde kolejne dziecko† - dodatkowo - 35.000 Euro – dom oraz 12.000 Euro for – na działkę

Do kwoty podatku naliczonego(nie do podstawy opodatkowania), jak wyżej, władze miejskie doliczają podatek miejski 3%.

Obecne rozwiązania prawne stanowią ,że podatek† VAT dolicza się do wartości nieruchomości,na które wydano pozwolenia na budowę po 1 stycznia 2006 roku. VAT nalicza się w wysokości 19% przy sprzedaży nowo budowanych nieruchomości wraz z przylegającymi do nich działkami.

do góry


Roczny podatek od nieruchomości

Nakłada się roczny podatek od nieruchomości osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości w Grecji ,obliczony według "wartości obiektywnej":

Osoby prawne
243.600 Euro z "wartości obiektywnej" nieruchomości jest zwolnione.
Wszystko co ponad kwotę† 243.600 Euro podlega podatkowi w wysokości 0,7%.

Osoby fizyczne
243.600 Euro z “wartości obiektywnej” nieruchomości jest zwolnione.
Wszystko co ponad kwotę† 243.600 Euro podlega podatkowi† według skali od 0,3% do 0,8%.

Progi podatkowe

Współcz. podatk.

Wysokość podatku

Wartość nieruchomości

Podatek naliczony

243.600

0%

0

0

0

146.750

0,3%

440.25

390.350

440,25

146.750

0,4%

587

537.100

1.027

146.750

0,5%

733,75

683.850

1.761

293.500

0,6%

1.761

977.350

3.522

293.500

0,7%

1.761

1.270.850

5.576,50

Ponad

0,8%

-

-

-

Osoby prawne:

0,7%
W przypadku małżeństw zwolnienie z podatku podwaja się† 2 x 243.600 Euro równe 487.200 Euro.
Ulga na dzieci wynosi† 61.650 Euro na każde z dwojga pierwszych dzieci oraz 73.400 Euro na każde następne.

Pewne zwolnienia podatkowe stosuje się w nast.przypadkach:
obszary leśne,obszary rolne i górnicze,nieruchomości przenaczone na cele przemysłowe ,hotelowe lub handlowe oraz dla osób wykonujących indywidualne zawody;dla obiektów hotelowych do wysokości† 50% wartości gruntu przez nich posiadanego i przeznaczonego na cele turystyczne a na których postawiono budynki hotelowe..

do góry


Miejska opłata od† nieruchomości - Telos Akinitis Periousias (TAP)

Posiadanie nieruchomości związane jest jeszcze z opłatą miejską od nieruchomości, aktualnie od 0.25‰ do 0.35‰ "wartości obiektywnej" nieruchomości ;płatna jest ona wraz rachunkiem od energii elektrycznej co drugi miesiąc.

Stosowane w tym przypadku zwolnienia z opłaty dotyczą:

 • Budynków w trakcie budowy ,na okres 7 lat począwszy od dnia udzielenia pozwolenia na budowę,lub do dnia ich wynajmu lub do dnia rozpoczęcia ich użytkowania w inny sposób a przed upływem okresu 7 lat.
 • Części wspólnych użytkowanych budynków mieszkalnych.
 • Budynków o wartości historycznej.

do góry


Podatek od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a kupna(wybudowania) nieruchomości

Dla nieruchomości nabytych,darowanych itp .w dniu lub po 1 stycznia 2006 stosowany jest nowy podatek od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a kupna(wybudowania) nieruchomości . Podatek ten musi być uiszczony przed dokonaniem przeniesienia własności (na kolejnego kupującego)jako różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży.Stawki tego podatku są odwrotnie proporcjonalne do okresu posiadania sprzedawanej(darowywanej) nieruchomości,obciążając w większym stopniu krótki czasokres a premiując dłuższy czasokres posiadania.

20%
W przypadku ,gdy nieruchomość pozostaje w posiadaniu sprzedającego mniej niż 5 lat

10%
W przypadku ,gdy nieruchomość pozostaje w posiadaniu sprzedającego więcej niż 5 lat a mniej niż 15 lat

5%
W przypadku ,gdy nieruchomość pozostaje w posiadaniu sprzedającego mniej niż 25 lat a więcej niż 15 lat

0%
W przypadku ,gdy nieruchomość pozostaje w posiadaniu sprzedającego więcej niż 25 lat lat

Przychody ze sprzedaży† nieruchomości przez firmy zaliczane są do podstawy obiczenia podatku dochodowego z ich działalności.Jednakże w przypadku sprzedaży udziałów/akcji spółki posiadającej nieruchomość powstają pewne utrudnienia.

Sprzedając akcje spółek greckich nie notowanych na greckich giełdach stosowany jest podatek w wysokości 5% od ceny sprzedaży takich akcji.Od akcji notowanych np.na giełdzie w Atenach stosuje się podatek w wysokości† 0,15%. W dalszej kolejności ,podatek zależy od miejsca zamieszkania lub pochodzenia udziałowca.

Przy sprzedaży udziałów† Eteria Periorismenis Efthinis (EPE),lub spółki z o.o. podatek od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a kupna(wybudowania) nieruchomości wynosi† 20% i osiągniętego dochodu. W dalszej kolejności ,podatek zależy od miejsca zamieszkania lub pochodzenia udziałowca.

do góry


Podatek Ad hoc 3%

Username
Password
Nie jesteś członkiem? Zarejestruj się tutajSTRONA GŁÓWNA :: Polityka prywatności :: Mapa strony :: Wiadomości :: Wyszukaj :: Kontakt z nami

Where your dreams become investments! Real estate Ktimatoemporiki
©2005 Ktimatoemporiki. All rights reserved."It is pointed out that according to Law 2121/1993 and the International Conventions on the protection of copyright that Greece has ratified the republication and generally the reproduction of the content of the present web page in all or in part is prohibited without the previous written authorisation of Ktimatoemporiki Crete".
This site was designed and developed by net-tomorrow design studio